dimecres, 22 de desembre de 2010

El dret a educar

text en reflexió al fracàs de 2 projectes educatius nascuts el curs anterior

Acadèmia Nikola Tesla
Escola Freinet

Ambdues pretenien (no només) arrivar a un públic que ja fos per que no tenen papers o estan fora dels canals de comunicació que tenim l'amalgama format per la classe mitja quedava en entredit el seu accés al saber i al seu desenvolupament cognitiu.

La història dels Consells escolars, les AMPEs i les escoles públiques d'aquesta ciutat estan molt lligades a unes experiències d'autogestió de l'educació en els barris, algunes que pretenien ja des d'un principi esperonar l'aparició d'escoles públiques, d'altres que pretenien mantenir la seva independència tot i que no ho varen aconseguir.

Una part important de la població demanava, i de fet exercia, escoles públiques i accés universal a la formació. Per tal d'aconseguir el que avui hem heretat tenien al seu favor un seguit d'organitzacions que es retroalimentaven, AAVV, CCOO, ... que les zones on hi havia manca d'accés a la formació estaven concentrades, i que era una època on la incorporació de les dones al mercat laboral no estava molt desenvolupada i podien elles mantenir en el temps el que d'altra banda hagués estat més limitat en el temps.

Volien educar diferent per assolir un món diferent. Universalitat del coneixement per a que arrivés a totes les persones. Qualitat, per a que no només els fills de Sarrià (perdó pel tòpic) puguessin accedir allà on volessin. Participació, que l'escola formés part de la vida del barri, i allà hi estiguessin representats pares i mares.

La nostra generació no està exempta d'aquestes mancances, sobretot en lo concernent a la migració. Si no existeixen escoles de castellà gratuïtes (que sí existeixen) no podran sortir de les relacions socials viciades en les que treballen a les ordres d'algú jornades de 14 hores (i és la realitat dels comerços regentats per extrangers). Tindran molt més difícil copsar les seves aspiracions, excepte aquelles que el capitalisme els hi permeti comprar i es veurà sobretot, resentida en gran mesura la cohesió en els espais de convivència i la comprensió mutua.

Però finalment vam decidir plegas veles de tots 2 projectes. Al final la realitat que oferim projectes autònoms no és prou consistent. De fet tampoc no ho és la d'associacions, ni la d'ONGs o altres projectes més institucionals. Però la injecció de diners i la de quadrar números per part de l'ajuntament fa que encara que no funcionin doncs s'hagin de mantenir.

La major part de la gent que va apuntar-se al final era gent amb possibles, estudiants del nord d'europa que tenien possibles i accés a màsters i postgraus en els curs de castellà i en els d'electricitat més curiositat i autosubsitència que no pas altre cosa.

dissabte, 20 de novembre de 2010

Eleccions al parlament 2010

Es presenten 39 partits a les eleccions catalanes. D'entre tots ells moltes opcions no suposen cap mena d'opció de canvi, per molt que elles mateixes diguin que sí, o es publicitin com a tals. De fet moltes d'elles són només propostes pensades per a abarcar els electorats del psc i pp que estan descontents amb aquests.

El vídeo necesita molta més informació i necessita que aquesta vagi contrastada, però amb els pocs mitjans de que un dispossa, això és el que hi ha.

s'accepten tota mena de suggerències, propostes de canvis, ...

I tal i com estan les coses, entre la resta de partits tampoc al final hi ha opcions molt realistes.

Hi ha diversos partits sectorials als que bàsicament els hi interessa un tema concret. Altres que són d'àmbits de fora de Catalunya i tenen poc pes aquí, alguns partits sectaris de sempre, i la que per a mi és la única opció a pendre seriosament.

Des d'abaix, em fot bastant el tema catalanista, però és una opció real, amb programa, amb trajectòria, amb base, i sense vincles amb la corrupció sociovergent.

dissabte, 25 de setembre de 2010

Apoyo a la huelga general

Ya tardaba en poner algo al respecto.

Y es que la negociación colectiva es algo que no podemos perder jamás. En un caso que llevo de mobbing en estos momentos, el administrador juega a dividir a cada cual por particular para no hacer frente a la negociación colectiva que le planteamos los inquilinos. Y algunos pican y cuando les ofrece el anzuelo muerden y acaban con menos, creyéndose ellos que son más que el resto, y restando fuerza a los que siguen con la negociación colectiva.

Pero seguimos allí, arriesgando a cada paso.


dimecres, 15 de setembre de 2010

Xerrada de Biodièsel al Surpas

Ha sigut tota una sorpresa, em van convidar al Surpas per a fer un taller de biodièsel. Ja se que aquestes coses toca dir-les abans, però és la falta de costum. I la sopresa més que res ve del fet que la temàtica del festival i el biodièsel no hi encaixen gaire. I fins i tot al públic assistent li va agradar molt.

Com vaig asistir al taller de biocombustibles a principis de juliol, vaig preferir donar-li un poc més de contingut científic que a l'anterior intervenció al hardmeeting, i apuntar una mica més cap a la quantificació i cap al marc de les energies renovables. Per tal de que quedi en escrit, ja que no es va gravar i no tinc cap vídeo la mar de mono per penjar al blog i que es faci més lleuger, us transcric una mica el contingut. De fet a mi em va la mar de bé, ja que tinc el guió en un full i el perdré i així el podré trobar si ho torno a fer. I ja de retruc si a algú li fa el pes llegir-s'ho em pot corretgir dades o plantejaments.

--------

1.- Presentació
El debat entre Tesla i Eddison es un debat interesant per les conseqüències que té avui dia i per com segueixen vingents els plantejaments d'ençà però amb un altre context.

Eddison plantejava el seu model de corrent contínua amb generadors a tocar de la propietat que había de ser il·luminada o sumistrada de corrent elèctric. Un model car que només es podien permetre indústries o persones adinerades. Aquest va ser el moment en el que Tesla, va fer la que és per mi, la major aportació al món de l'electricitat, la corrent alterna trifàsica. Aquesta podia ser transportada a grans distàncies i per tant podia assolir una fita important, l'accés universal a l'energia.

Crec que és important no perdre de vista aquest horitzó que va marcar Tesla, ja que molts experiments que es poden treure del Youtube o de moltes pàgines d'internet van en un signe contrari a aquesta idea. I és que l'autosuficiència energètica, encara que sigui a partir de màquines que va dissenyar Tesla, només es pot deure a 2 coses, consumim molt poquet, o per molt que fer un estri que ens proporcioni energia ens surti molt barat, només ho podem fer per que som rics (en el primer món més o menys tots ho som).

2.- D'on prové l'energia
Mentre no aconseguim negar les lleis actuals de la física, l'energia en la seva totalitat prové del sol. I aquesta energia es recollida per les plantes en forma de fotosíntesi. De tota la radiació que envia el sol, les plantes només poden poden absorvir l'espectre de llum visible. Això vol dir un 47% de tota la radiació. A part, les fulles per tal de poder deixar passar la llum a les inferiors i altres peculiaritats només recullen entre un 1 i un 5 % de l'energia. Això ens situa en una capacitat de captació i enmagatzament del 0'2%.

3.- Com extraiem aquesta energia
El Carboni l'extraiem de diverses formes. Directament de les plantes o a partir dels seus fòssils, el carbó o el petroli. L'alimentació és una de les principals vessants. Però per al que més utilitzem l'energia és per al transport.

El que els hi dóna la seva peculiaritat de renovables és el fet de fixar Carboni provinent del CO2. Quan extreiem l'energia de la planta aquest Carboni retorna a l'atmosfera, però com és un cicle curt és renovable. Cada 2 grams de matèria seca contenen 1 gram de Carboni.

4.- Quin cost energètic té aquesta extracció
Una de les coses més importants a mesurar sobre aquest tema és quanta energia hi invertim en l'extracció i quanta en treurem. Per això haurem de mesurar el consum energètic del transport des del lloc de producció fins al lloc d'ús. I d'altres peculiaritats com el procés de creixement de les plantes, la fertilització, la hibridació, els pesticides, el reg, els tractors, ... També haurem de tenir en compte els rendiments decreixents de la terra. Si la forcem massa cada cop necessitarà més fertilitzants, i per tant es pot arribar a contaminar la terra.

El cost més important que no podem obviar és el de l'aigua. Per cada gram de Carboni que produeix la planta necessita uns 500 grams d'aigua.

5.- Quins derviats o residus tenim en cada procés d'obtenció d'energia
En cas de que fertilitzem la terra o usem pesticides, haurem de tenir en compte la possible contaminació de la terra i el acuífers colindants. L'ús de tractors i altre maquinària també produeix CO2 en la combustió del petroli.

En el cas que ens ocupa que és el biodiésel, la seva producció ens aporta com a residu la glicerina, que podria ser que en produirne amb molta quantitat esdevingués un problema afegit.

6.- Matèries primeres per a la producció de biodièsel
El biodièsel es produiex principalment amb oli (80% del total) i metanol (20%) i una mica de catalitzador (en aquest cas usem la sosa càustica).

L'oli pot ser provinent d'oli reciclat i filtrat. Per a la qual cosa s'haurà de fer un control de Ph. Aquest mètode és especialment atractiu ja que reaprofita un residu de difícil sortida com és l'oli.

El metanol pot ser d'origen vegetal o sintètic. El d'origen vegetal normalment és un residu de l'industria maderera. Per tant, un altre reaprofitament.

La sosa càustica és química però en proporcions de 2'5 grams per cada litre.

7.- Rendiment del biodièsel en motors de vehicles.
El rendiment en un motor dièsel és pràcticament el mateix. Fa servir més oxigen en la mescla i té menys poder calòric però al final té un rendiment molt similar.

En mescles fins al 5% és possible que el fem servir ara ja, ja que és legal aquesta addició sense tenir que esmentar-ho. En mescles del 20% no es necessita cap mena de modificació de la mecànica interna del vehicle.

Es pot fer servir pur, sense mesclar, però tindrem 3 problemes. El primer serà la obstrucció dels filtres, ja que el biodièsel ens netejarà els conductes. Per tant, els haurem de netejar. El segon serà la substitució dels manguitos del cotxe de termoplàstics per termoestables si no volem que es desgastin amb el temps. I el tercer és l'augment exponencial de la contaminació d'efecte hivernacle, ja que tot i que és cert que emet menys CO2, emet NOx que són 250 vegades més generadors d'efecte hivernacle. Aquest problema també es pot solucionar amb un catalitzador.

8.- Model propi de mescla de biodièsel

Punt 1
Recollida i decantació de l'oli reciclat

Punt 2
Filtratge i enmagatzament de l'oli

Punt 3
Placa solar tèrmica d'escalfament de l'oli

Punt 4
Cuba de mescles amb termostat, sensor de nivell i motor

Punt 5
Bidó de recollida de biodièsel

dimecres, 1 de setembre de 2010

Nova època. Viratge cap a l'individualisme.

L'individualisme com a últim reducte de la impaciència. I és que són molts anys voltant pels moviments socials i no hem vull rendir. Així que encara que sigui sota una nova forma, necessito seguir treballant per canviar el món i modelar-lo com crec que és el més just.

Si als resultats em cenyeixo està clar que (jo també) he fracassat. Per molt que li possi moltes hores a un projecte no aconsegueixo que el projecte es desenganxi lo suficient de la realitat colindant. I acabes treballant a destajo i corrent obrint camí en mig de la selva per adonar-te'n que quan et gires que estàs completament sol, no del tot, jo esmpre tinc algú que m'acompanya en les corredises i això és lo que m'ajudava tant a avançar com a tornar al "campament".

Per tant, només resta la retirada a la que porto tants anys donant l'esquena. Segueixo pensant que les revolucions de un, o les teories d'un boig al damunt d'una torre de marfil no porten més que a l'absurd. Però en fi, els moviments socials no són la única comunitat potencialment revolucionària de Barcelona. De fet m'atreviria a dir que hi ha nuclis de treballadors i treballadores amb molt més potencial, tot i que amb la mateixa quantitat de vicis i manies (tot i que hem refereixo als no encuadrats). Els imponderables històrics com a fre de totes les rodes, potser per això surgeixen les avantguardes.

Per aquests motius i per altres que es desgranen de totes les coses que he anat aprenent en aquests anys he decidit deixar la meva empremta en tot el que faig. CC 3.0 by: Se que tinc un segell de qualitat prou alt en moltes coses que faig i no vull que aquest segell quedi dilucidat enmig d'una remor d'aigües túrbies que no se sap ben bé que diuen.

Els estudis sociològics dels discursos polítics ja ho diuen (de fet ja fa anys que tota la població ho sap, però sempre queda millor tenir respaldo acadèmic) que tendeixen a la uniformitat, a no dir res per a gràcies a l'ambivalència no perdre vots o simpaties de ningú i mai no tancar-se cap porta. I segueixo fermament convençut que el millor és no desmarcar-se, i seguir dins d'algun grup, però per a no desmarcar-se cal un grup dispossat a currar molt i de valent i a no desfallir. I en aquest punt les meves habilitats socials són més aviat nul·les (tinc un grau de sociopatia altíssim).

Per tant, si les aigües del pensament i l'acció pròpies s'enturbien per què hi ha una constant producció de qualitat que esperona una competitivitat interna per a una cerca de millorar-se dia a dia es genial. Però com aquest no és el clima, l'individualisme és la única sortida a poder tenir una producció mínimament engrescadora. De fet, en els últims anys, excepte comptades ocasions, només persones individuals, o petits grups informals m'han arribat a sorpendre lo suficient i a excitar la meva ment. Sembla com si els col·lectius s'hagin tornat el cau de l'inmobilisme i estem visquem una nova il·lustració en la que l'individu necessita deslligar-se de les cadenes socials per tal de poder fer avançar alguna cosa.

De tota manera, ja tenim memòria i sabem perfectament que això no és tampoc la panacea, però alguna acció s'haurà d'empendre i volem que canvïi alguna cosa per que tal i com estan les coses podem oblidar-nos-en de que hi hagi un mínim de gir en el sentit que porta la roda de lo "alternatiu".

dimarts, 17 d’agost de 2010

La decisión de los indecisos

Si aceptamos las teorías conductitas, y ya de paso los conceptos de refuerzo positivo que usan los publicistas, estaremos de acuerdo en que cada vez que una acción és llevada a cabo con éxito se refuerza en nuestro cerebro esa causa-efecto. De hecho el funcionamiento de muchos juegos de rol se basa en ese mismo concepto, tu jugador adquiere o pierde puntos a medida que los dados te sonríen en la acción que precedía.

Así si apoyamos con sentimientos las conductas del no decidir, podemos ver como necesitamos algo más que una simple decisión forzada para que ésta se lleve con éxito, pués los sentimientos adjuntos no han variado y pueden llevar de nuevo la resolución al punto de no decisión.

Cuando suena el hilo musical que nos proporciona la inefable Hit Radio, en realidad nos negamos a dedicidir, por ende reforzamos un sentimiento asociado que es el del conformismo. Preferimos las soluciones manidas y prefabricadas a las cutreces cañís digas de nuestro "horrible a ojos de los demás" gusto musical.

Cuando la idea de decidir va asociada al conocimiento del medio y nos avegonzamos de algo de lo que no tenemos ni idea, pero nuestro yo social nos dice que tendríamos que saber mucho de eso, cambiamos la calidad de un buen pedazo de cabra en la quesería por la solución plastificada del Mercadona, y reforzamos pués la estrategia del subterfugio individualista en detrimento de aprender de nuestros errores.

Al mediodía y con el estómago vacío la necesidad imperiosa de comer nos vuleve un tanto exigentes, más que al hecho de comer bién, al de no comer a disgusto. Por tanto, és probable que nos volvamos poco arriesgados, y en vez de probar un menú del qual tal vez nos arrepintamos sabemos que una hamburguesa del McDonald's siempre es igual, y no nos va a matar, al menos no hoy. Afianzamos nuestras inseguridades.

Si nos encontrásemos en una escena de película en la que vamos a ser arrollados por un objeto de grandes dimensiones, y gran velocidad (a la par que el transporte más sostenible que existe, el tren) y tenemos dos posibles salidas, a izquierda o derecha. Titubear no nos hará ningún bien. A la izquierda quizás haya un buen aglomerado de zarzas, y al otro lado un buén nido de abejas, pero nada será peor que ser atropellado. Si salimos con vida de ello sin haber decidido nada es que un superheroe, o su equivalente mundano, papá estado o quien sea, nos ha recogido con un buén pizco de subsidio o subvención. Con lo que reforzarmos nuestras dependencias a un ente mayor.

Las asamblea son lugares muy cargados de emociones, pero si tan sólo nos fijamos en las que atañen al mundo de la sexoafectividad, sólo nos estaremos fijando en las individuales y su necesidad de ser aceptados por tal o cual persona con gran peso sexual simbólico. Cuando hay algunos sentimientos colectivos que también se generan, se refuerzan y se acaban conviertiendo con el tiempo en el motor de las no decisiones, ya que es muy dificil salir de ellos.

Y es que si no queremos que la solución que se impone cuando no hablamos, la que no nos hace crecer, la que nos relega a nuestro puesto de seguridad, o la que sólo es posible por que vivimos en una democracia con una serie de empresas privadas que asesinan a millones por todo el mundo para que nosotros tengamos una segunda oportunidad perpetua, será hora de tomar decisiones y de tomarlas todas (y en un tiempo raudo), estén equivocadas o no.

dimarts, 3 d’agost de 2010

10, 100, 800 balas

La dicotomía entre la izquierda y la derecha española en su mayor ejercicio de simplismo y estereotipación.

Se nos plantea un ejercicio en que las dos posturas enfrentadas no són como de costumbre el bién y el mal; pero son un ejercicio de fidelización de la izquierda construida para la transición guay, versus la derecha que nació a raiz del desarrollismo.

La derecha con sus miras a cuantificar materialmente el progreso a través de una ética empresarial férrea en la que cualquier cosa que pase fuera de sus despachos está fuera de su responsabilidad. Una realización personal a través de la acumulación de bienes que encubre unos seres humanos que o disfrutan del dolor causado con sus acciones o su psique se puede desmoronar si llegasen a mirar las consecuencias de sus actos.

La izquierda con su orgullo intocable, y sus nobles principios completamente dedicada a que aquellos que no tienen (o inventan su pasado humilde) al menos tengan arte en sus vidas. Una orgía constante de alcohol y farlopa. Y así, o se tienen unas aspiraciones muy egoistas, o al mínimo traspiés de un familiar o amigos puede volcar en un cambio de lado total, para hacer frente a los tuyos.

Son como dos visiones opuestas que se complementan y se necesitan para existir y generar algún tipo de equilibrio. Y así como los desafectos de las grandes empresas antes podían generar un giro inesperado hacia opciones libertarias, que eran las que justificaban su deriva hacia el arte o cuidar de la familia, y esas cosas que de verdad importan; ahora ya tienen modelos de super millonarios que siguen siendo bien de derechas pero que consideran que ya han ganado suficiente y por tanto quieren dedicarse a esos quehaceres.

Pero entonces, donde tenemos los modelos de una izquierda que esté preocupada por ser responsable con su entorno (con sus actos y no sólo sentimentalmente)? Quien puede construir ese imaginario después de que "nuestra" izquierda haya tenido sus miras en Hollywood o en el Moma? Si ese "hombre nuevo" que se pregonaba a partir del Ché no es más que un icono de los beneficios de las tiendas de camisetas?

Los trabajadores de las fábricas, ese icono de la izquierda, se torna en votante del PP después de que, a parte de en libros o panfletos que no van destinados a ellos, se les relegue al ostracismo. Un fenómeno parecido al del voto femenino durante la república. La izquierda no quería otorgar el voto a las mujeres puesto que las creían demasiado influenciadas por el párroco y por tanto votarían a la derecha. Y es que seguramente, cuando abandonas y ninguneas por tanto tiempo a tus compañeros o tus compañeras y la elección es tan limitada, seguramente se acabarán decantando por la otra opción.

Pero no nos preocupemos que ya sabemos que la izquierda no es responsable de nada, que esas responsabilidades quedaron zanjadas en el '59 y como no estábamos en el reparto y los pactos de la Moncloa fueron una traición siempre nos permitirán vivir en la minoría de edad.

dilluns, 26 de juliol de 2010

Preguntas para cambiar

Existe un status quo sobre aquellas qüestiones sobre las que tenemos derecho a opinar. Por ejemplo, tenemos derecho a opinar sobre el gusto en la vestimenta sobre tal o cual famosilla de moda. Tenemos derecho a opinar a que lado queremos el tranvía en la nueva remodelación pija de la Diagonal (ya que como todos sabemos a la opción le pasaba algo parecido a esto). Tenemos derecho a tener unos minutos de gloria en A3 si queremos masacrar a los huelguistas de cualquier índole. Y tenemos derecho a decidir cosas como quien puede seguir en la casa del Gran Hermano.

Y a partir de saber sobre que tenemos derecho a decidir podemos preguntarnos sobre que tenemos derecho a preguntar. Podemos llamar a una empresa de productos ecológicos y preguntarles sobre su certificado "eco", pero no suelen ser muy receptvos a preguntas de índole laboral. Los compañeros de la huelga del metro pudieron llegar a qüestionar el tema de que el gobierno no podía estar por encima suyo en materias salariales, pero no pudieron opinar sobre el tema del gasto exhorbitante en publicidad que tiene el Metro de Madrid. Así como en una joyería nos pueden legislar nuestra conducta y vestimenta a los repartidores por motivos de seguridad pero no es de su incumbencia la seguridad de los miles de niños que mueren para extraer sus caros muestrarios. O incluso podemos preguntar a cerca de la efectividad de tal o cual manifestación o acción, pero jamás sobre si en realidad los activistas conllevan un costo mayor a la sociedad de lo que la sociedad pueda beneficiarse de ellos.

Y es que cuando eres pequeño, preguntar este tipo de incomodidades puede ser gracioso, aunque siempre hay papás que pierden los nervios, pero cuando ya eres mayorcito, este tipo de preguntas sólo se las puedes hacer a los niños.

Este tipo de censura se da mucho más entre iguales que a nivel institucional. Podríamos pintar el mayor lienzo del mundo con estas preguntas u otras más controvertidas, y sería alabado. Y es que a estos niveles cuando se interroga a todas no se interroga a nadie. En cambio cuando vienen de un igual estas preguntas sabemos que pueden tener consecuencias a corto plazo.

Es por ello que el cooperativismo emepezó por el consumo. Nosotros como consumidores nos hacemos preguntas sobre lo que nos atañe y que tiene consecuencias sobre los nuestros. Cuando estas preguntas van más allá la cooperativa tiende a contaminar a las distribuidoras, y de allí hasta los productores.

Es una solución de cambio a largo plazo y seguramente poco práctica, además de que relega el cambio social a último lugar a quien peor lo está pasando. Pero nos queda otro camino cuando ni a tus propios compañeros les puedes hacer el 20% de las preguntas que se te ocurren?

diumenge, 18 de juliol de 2010

L'embriaguesa i el crèdit

Quan parlem de feminisme (car a mi la paraula em produeix urticària) m'agrada veure els seus anàlisi i les seves propostes ja que fora del marc conceptual que és en lo que difereixo, la resta sol ser molt interesant.

Una de les qüestions que hem estat analitzant el curs de biocombustibles dels juliols de la UB ha estat el dels microcrèdits al desenvolupament a comunitats on no arriva l'electricitat. Aquests i degut a l'experiència acumulada s'han començat a donar únicament a les dones. I és que resulta que els homes s'ho gasten tot en alcohol, i en canvi les dones duen a terme els projectes, ja que d'altra banda ja eren les que desenvolupaven tota la feina de la comunitat (criar fills, anar a cercar l'aigua, cuinar, netejar, ...)

Però si no volem caure en el típic victimari de la part del masculinisme que evoca una mena d'autocastració (els homes porten anys explotant a les dones i és per que som dolents dolentots, tant en la seva vessant esclau de les Scum com en la seva vessant més carrinclona de màrtir que no sap altre manera de fer-se notar), hauríem d'analitzar que vol dir gastar-s'ho tot en alcohol.

Aquest fet és en realitat una excusa per explicar, per comunicar als altres. De fet en el cas que ens ocupem segurament els crèdits hauran estat demanats de bona fe i amb tota la intenció de complir de projecte. Però estar clar que el projecte s'ha d'explicar i aquesta és una activitat a la que cal dedicar-li temps i recursos. Si a més li sumem la "inferioritat" que segurament s'entén en front un món europeu que se'ls està menjant i la quantitat d'informació que circula, aquesta necessitat creix exponencialment i per tant al final no hi ha temps per a la feina. A més l'alcohol no és només un embriagador, és també un indicador de l'estatus i del benestar col·lectiu si es confia en l'amfitrió, tal com ens sona de les festes romanes que es feien per a afavorir l'elecció d'un o altre candidat.

I és que mirat així, aquesta necessitat tan ofegadora d'explicar-ho no és exclusiva dels homes dels païssos en vies de desenvolupament, car aquí adolim de problemes similars, el que com tenim una gran quantitat de mitjans de comunicació (amb un índex altíssim de reporters avorrits àvids de parlar de qualsevol cosa) i impremtes molt barates; l'alcohol juga un paper més sencundari. Encara que de tota manera les festes en les que ensenyem el botí que hem aconseguit són igual d'importants i de fet acaben consumint-nos més temps que el temps que tenim per a treballar de veritat el contingut i la realitat dels projectes.

divendres, 9 de juliol de 2010

Excepcions excepcionals

Doncs, no ha estat mai remarcar "l'actualitat" (entre cometes ja que d'actual no en té molt) entre les meves intencions cap a aquest blog. Però és que la ocasió s'ho mereix i de poques coses que a un li fan pujar l'ànim doncs, no ens hi estarem.

S'ha obert una escletja, una de grossa, o de tant grossa com nosaltres ho permetrem. Ni és la panacea, ni el nou manà per veure, és només una petita fita que podem fer nostra. I així ho farem, i així ho expressarem, i així ho recolzarem.

A Islàndia els banquers han ingressat a la presó, i els que s'han escapat ja tenen ordre a l'Interpol de cerca i captura, si a Islàndia han pogut, a la resta del món ja triguem. I aquesta és només una de les cosetes remarcables que tenen a dir, mireu els enllaços i comecem a pendre exemple.

vídeo de la candidatura

aquí podeu veure o més semblant a la proposta de la candidatura que he trobat, (sense esmerar-m'hi gaire) link.

aquí la noticia que corre pels blogs

-----

diumenge, 27 de juny de 2010

Un mundo exclusivo


Hubo un momento en la historia en el que las personas esperaban ser iguales entre ellas. Esperaban poder tener todas derecho a un lugar donde vivir, esperaban poder educar a sus hijos, tener alimento sin escasez. La ética era la herramienta que permitía a las personas compartir lo poco que tenían para poder tenerlo todas. La ética es la herramienta que permitió compartir entre iguales.

La realidad actual se muestra contraria ya desde la cuna, en la que se insiste al bebé para que se sienta especial, exclusivo, único. Se le castra pués, su conexión con los demás. Su necesidad de compartir con sus iguales. Tiene que ser diferente, y sobre todo sentirse diferente. Es así como a cada paso construimos el armazón que nos separa ficticiamente de lo que nos rodea.

Todo es exclusivo inclusive en los concursos actuales en los que el premio ya no es algo que pudiera tener cualquier persona, si no algo que puedas tener sólo tu. No vas a conseguir unas entrdas a un concierto, si no ver el concierto des de el lugar más exclusivo (de momento es pasando por los camerinos, pero seguro que en un tiempo puede ser que sea colgando de los focos de un arnés fosforito).

La idea que subyace és que lo que pueden tener todos no tiene valor. Ese ha sido siempre el afán de los más ricos. Coleccionar cosas que sólo hay pocos ejemplares és mucho más importante que el hecho de que sean añejas. Y és que se nos crea el mito de que el único és más importante que la comunidad de los iguales. Tener experiencias calcadas a otros se nos torna algo como que nos viene impuesto. Ese sentimiento de que la exclusividad és la única forma de ser libres, ya que és la única forma de tener una experiencia auténtica y no prefabricada.

Y ya de paso ese ha sido uno de los grandes condicionantes de la izquierda en los últimos años. Los grupos políticos al uso, ya no nos sirven si no que todos tenemos una idea nueva que explorar. Vivir anclados en una experiencia de larga duración es como perderse algo. Qüestionar todo lo prohibido sólo por el hecho de estar prohibido es más necesario que entender si ese qüestionamiento sirve para algo, o a que nos lleva.

Supongo que aún quedamos algunos a quienes nos haga felices ser uno más. Y todo lo diferentes que somos del resto no es nuestra bandera, si no una realidad cualquiera, una simple tautología que se convierte en un mantra si tengo que esta repitiéndola todo el tiempo.

dimarts, 15 de juny de 2010

La construcción de la censura

Las sociedades se explican a si mismas a partir de un conjunto de mitos, leyendas o creencias, una propaganda sobre lo que sustentar las bases de su perpetuación. Però a través de las formas que adquiere la cultura popular se desenmascara la diferencia entre la realidad y la propaganda. Se ve el abismo entre una sociedad que no cabe en unas rígidas normas sociales y en la cual la vida se desarrolla al margen de los textos que tendrán que interpretar los estudiosos de las letras.

El campo que ataca la censura és todo aquello que puede distorsionar la imagen que se tiene de la realidad. Es por ello que una sociedad que sustenta su imagen en un monolito férreo e inquebrantable de moral incorruptible, tenderá a visibilizar los mecanismos de la censura través de actos públicos como la quema de libros o de cómics, o llegará a instaurar legislaciones estrictas sobre aquello que se puede decir o no.

Una sociedad, en cambio, que tenga un discurso crítico con la censura no puede permitirse de generar un órgano tan autoritario y por tanto tenderá a dilucidar su importancia haciendo correr más opiniones y generando confusión. Puesto que su imagen se genera a partir de un concepto de libertad de opinión de hecho necesitará para que su imagen sea la que corresponde un gran margen de disidencia simbólica.

Lo que llama la atención es que aunque los mecanismos de la censura sean distintos su justifiación es siempre la misma. Si las películas y los cómics de terror desviaban las mentes de los jóvenes hasta convertir en un asesino psicótico al más fiel y sumiso ciudadano. En la actualidad se nos dirá que la negatividad que evoca el hecho de explicar las realidades disonantes baja la moral del resto del colectivo y que por tanto como son pequeñeces, mejor no darles más importancia que la que tienen (aunque la mayor parte de las veces sean comportamientos mayoritarios).

Si el primero de los casos conlleva hordas enfurecidas que destruyen todo a su paso, los segundos condenan al ostracismo a aquellos que no profesen afecto por sacar a relucir la imagen que del colectivo-sociedad quiera reflejarse. Y ya se sabe que todo marginado tiene una capacidad de influencia sobre lo común muy minsa si no a veces incluso inversa.

La censura no és el acto de prohibir, es el acto de hacer que lo que no es mayoritario carezca de valor. Cada tipo de sociedad elegirá pués para ello la forma más adecuada.

dilluns, 7 de juny de 2010

Los monstruos de la democracia

Los zombies lo irrupen todo en los últimos años. Cómics, cine, blogs, hay incluso un par de libros que analizan el fenómeno, no podían faltar. Y es que cada sociedad y cada contexto tiene a sus propios monstruos.

Una sociedad a la que se le exigía que pidiese perdón por sus pecados, necesitaba tener el aliciente de algo sobrenatural y fantasmagórico que le perseguiría mientras no acudiera al mago o cura de turno, que gustoso obtenía información confidencial, para jugar con ella como le viniera en gana luego. Cuando el hombre mató a Diós, los peligros de la ciencia, joven, desbocada y poderosa generaron a Frankestein. La sociedad burguesa que nacía y veía sus límites en una aristocracia campesina ociosa generó a Drácula, o más adelante el epígrafe de "el mayordomo siempre es el asesino". O los inadaptados sociales y solitarios se tronaban en hombres lobo que iban a acabar con las pequeñas villas de estricta moral castrense.

Todo parecía llevarnos al extremo de que la masa aboregada era lo único a lo que no teníamos que temer hasta que los zombies nos demostraron lo contrario. Ríos y ríos de masas aborregadas se han apoderado de nuestros miedos. No tememos al conde o al banquero, por que en nuestro miedo, los puteados por su sed, podemos unir-nos en su contra.

El miedo real es temer hasta a nuestro vecino. Por eso, este miedo, se torna en el miedo más popular. Es aquel en el que todos nos podemos encontrar en ambos bandos. Es el momento en el que descubrimos que todas las personas tenemos el poder; y no lo materializamos en ningún ente superior o distinto. Descubrimos así que la sed de drácula no se aplaca jamás en nuestros vecinos, al mismo tiempo que además ni siquiera les da más glamour, por mucho que consumen siguen siendo los mismos cutres ávidos de un nuevo consumo, ya que al igual que los zombies es un ciclo sn fin.

Con lo que al final aprendemos que cuando los pobres miran por sus intreses al final tampoco les sirve para nada, lo consumen compulsivamente y ya está. Al menos los aristócratas le daban cierto glamour a nuestra sociedad.

dijous, 8 d’abril de 2010

Desallotjament de la Phrp de Magdalenes

La diàspora ja fa temps que es donava. Les diferents tendències que van sorgir o es van crear a Magdalenes ja fa temps que van desarèixer. Només restava un cadàver que es movia lentament esperant que algú li donés el toc de gràcia.

Els 4 punts sobre els que girava la campanya. En si mateixos han quedat una mica en paper mullat. El tema de la protecció que tant s'havia promés des de l'oficina d'habitatge de Ciutat Vella i el seu corrupte director Àngel Úzqueda s'ha vist avui ja del tot palés amb la destrucció de l'edifici i la conseqüent pèrdua de qualitat de vida de l'inquilí que encara hi resideix. Havent destrossat l'edifici per dins, ara ja podràn declarar la ruïna i fer-lo fora. Tot això davant els mossos i la guàrdia urbana que consideraven que no havien d'intervenir, ja que la propietat està per sobre de les lleis. Els altres veïns que hi residien se'ls va acoseguir un pis pels canals normals de serveis socials. I al cap i a la fi això vol dir el mateix que el cas de Manel de Robadors. Una empresa privada s'enriqueix a costa de coses il·legals i tots els danys que ha ocasionat els ha d'acabar pagant l'ajuntament (o sigui els contribuients).

El tema de que hotels catalonia no hi faci un hotel queda una mica en entredit degut a que durant el temps que ha durat el procés Magdalenes n'han obert 2 més (com a mínim) a Ciutat Vella, i un d'ells no estava en el pla estratègic de noves obertures que van plantejar el 2007. I en canvi Magdalenes sí que hi era. Alguna cosa m'ensumo que districte haurà tingut a veure en facilitar el trasllat d'expedient d'obertura d'un hotel vers l'altre.

Sobre la cessió d'un local a Ciutat Vella. Es un local que al final ni la pròpia gent sap que en voldria fer d'ell. Per tant tampoc és una reivindicació assolida, si al final no vas a donar-li un ús. I la quarta es va abandonar.

Fins i tot l'aposta de medis de Magdalenes que eren els mitjans de comunicació de masses tampoc no es va assolir del tot. En quant una notícia podia generar una mica de resó i aixecar polseguera aquesta va quedar sepultada pels informatius de TvE que després de 3 dies de gravació, van fer com i mai haguessin estat allà, o altres no recollien les notícies si no hi havia "carnaza".

Des de Magdalenes segur que s'encumbrarà el triumfalisme de un 3 de 4. I jo crec que hi ha motius per estar-ne satisfets, però que no cal mentir, ni possar mitjes veritats, els gols marcats, la qüestió de nombre, no crec que siguin lo més important.

Magdalenes va suposar un canvi en la tendència uniformitzadora en la que estaven caient les okupes de Barcelona (havíem sortit del monopoli de la propietat privada i les seves formes de fer, per generar una única forma correcte de okupar). Les okupacions havien esdevingut un espai amb una forta moralitat i una gran càrrega que era molt difícil de subvertir i que estava convertint la okupació des de feia molts anys en un ghetto autoreferencial. La okupació havia deixat de ser combativa, i precisament el fet de plantejar unes premises tan reformistes és el que va propiciar la tornada a una lluita molt més realista i no tant d'aparences. Així Magdalenes va haver de generar una obertura en l'espectre polític de la ciutat a partir de gairebé suicidar-se. Si canviem el tema per l'art aquí podeu trobar una explicació bastant adient.

També ha suposat un punt d'inflexió en el que es vincula el mobbing i la okupació. De fet tot el discurs i la feina prèvia s'havia fet des d'allà. La vinculació amb associacions de veïns i altres teixits més formals, i la seva potenciació també s'ha vist enfortida degut a aquests quasi 4 anys de relacions. I per a molts altres espais, encara que de forma indirecta ha servit molt la feina feta des d'allà. I també, tot i ser un espai que va acabar renunciant a l'acció directa, fou el bressol de moltes de les okupacions que s'han donat al centre i l'eixample.

Vist des de la perspectiva del temps, no se si s'hagués aconseguit fer-ho millor. No sóc molt optimista, personalment crec que no hi havia moltes possibilitats. La història de Magdalenes és també una història lligada als tranquil·litzants i a les infusions de til·la. És la història que 23 persones van generar no només en les portades dels diaris o en les xarxes que es van teixir, si no en els nervis destrossats i la desafecció generalitzada a seguir fent coses en comú. Una desafecció que ja venia d'abans per part d'algunes persones que blquejaven constantment la posibilitat de fer assemblees de ressolució de conflictes en pro tancar la porta del seu pis, i aquí no passa res.

Crec que és crònica molt suau, i en podria fer una molt més dura, però no crec que valgui la pena. Més o menys està tot esbossat. Qui busqui carnaza que consulti TvE o els seus homòlegs de signe contrari com Indymedia o el Antisistema. Jo he preferit apuntar a allò que n'he aprés per poder tirar endavant.

-----

Actualització del dimecres 13 d'octubre del 2010

Després dels disturbis que va haver el 29 de setembre l'Espai Social Magdalenes va fer un comunicat dirigit als comerços de la zona per desmentir la seva participació en els disturbis i la condeman dels mateixos.

Aquest comunicat que apela a totes les persones que van conviure durant 4 anys a l'espai no té en compte la opinió de l'altre gent, només la d'un petit nucli. I condemna exclusivament els disturbis (tots ells, no discrimina entre els que atempten indiscriminadament, dels altres), i no condemna pas el fet d'obrir les botigues en un dia de vaga general.

I el límit del ridícul arriva quan en les assemblees de l'ES Magdalenes molta gent que ara sembla condemnar els disturbis abans els enaltia i jugava al "qui és més radical?" (encara que només de boqueta)

I si a sobre volem arribar més enllà, lo fort és que al veí que encara viu a Magdalenes li havien tallat l'aigua i ni ho sabien (ni ho sabran). Ja que lo únic que els hi preocupa és que les seves carreres polítiques no quedin en entre dit, i està clar que un veí de 92 anys no votarà gaire més.

divendres, 19 de març de 2010

De las llaves a las cerraduras. Del conocimiento emancipador al intelectualismo aristocrático

Una de las luchas que el pueblo llevó con más ímpetu en los últimos 200 años fue la de la alfabetización y la asumpción de conocimientos. Fue una lucha que permitiría a todas las personas emanciparse de la opresión. Durante este proceso siempre hubo escenas divertidas como la de los obreros que rechazaban el sufragio universal, pues al no comprender la palabra sufragio, la traducían por sufrimiento universal (1).

En estos momentos, en occidente, esta lucha pierde importancia pues más del 90% de la población está alfabetizada y puede comprender lo que lee por si misma (la mayor parte de la izquierda se empeña en justificar lo contrario). Y siempre hay quienes se empeñan en seguir marcando diferencias en los niveles de intelectualidad de la gente. Puede ser acuñando neologismos como por ejemplo: "cognitariado" o sin utilizar comas durante 3 párrafos seguidos, o interpelando al "pueblo" sobre cosas que no comparte una experiencia común con el emisario del panfleto de turno. Y si no, podemos llegar a los extremos de los intelectuales, de los intelectuales a los cuales no entiende ni los propios intelectuales, pero que siguen teniendo su propia claca, como Althusser.

Pero volvamos un poco más atrás. Si nos situamos en el contexto de la guerra fría, veremos como muchos de los intelectuales de izquierdas de todas las universidades eran favorables, o como mínimo miraban con buenos ojos todo lo que pasaba al otro lado del telón de acero. Era una gran amenaza, pues los intelectuales, los artistas y los universitarios se veían con admiración por parte de la mayor parte del pueblo trabajador. El '68 francés fué el momento icónico en el que obreros y universitarios se regían por las mismas normas con un frente común.

Sobre el por que no se volverá a dar ese contexto se ha hablado mucho, seguramente todas las teorías que apuntan la connivencia entre la CIA y financiadores como Rockefeller no fallan demasiado. En el mayo francés apuntando a figuras como Dani el Rojo, desde hace unos años eurodiputado. La traición que hizo esta gente pasándose al otro bando. Al fin y al cabo el que caló pués, fué el discurso de la derecha, el mismo que aplican siempre. Los intelectuales son malos, los intelectuales te traicionan, por tanto, extirpa a los intelectuales. Sirve igual si cambias la palabra intelectuales por migrantes.

Pero no podemos culpar de todo al discurso de la derecha. Está claro que los intelectuales jugaron un papel cada vez más activo en su propio descrédito. El alejarse cada día más de la gente, comer caviar ruso en vez de exquisiteces occidentales no era el remedio. Los auditorios de toda esta gente se llenaban cada día más, en parte debido a que cada vez el estado dedicaba más recursos a las universidades, y por tanto había más estudiantes esperando seguir el camino de sus admirados intelectuales.

Esto los convirtió en un ghetto fácilmente aislable y paralizable. Ellos hablaban de que todos tenían que decidir por igual, y tener opiniones por igual, pero los trabajadores veían que los intelectuales, en un mundo de conflictos externalizados al 3r mundo, o latentes, no sufrían riesgos laborales de ningún tipo. Y en cambio, su poder adquisitivo y prestigio iban en aumento, mientras que cada día hablaban de cosas que se identificaban menos con el pueblo llano. Luchadores - intelectuales de primera fila como Guevara eran los menos.

Y esta es la tradición que nos ha llegado a los centros sociales de la actualidad. La tradición de la que sacarle el polvo a un espacio ya es considerado una proeza digna de admiración, y por la cual merecemos ser encumbrados como héroes locales. Pero la impresión sigue siendo la misma, la gente de los alrededores nos sigue viendo como a una panda de niños pijos. La palabra pijo se torna en su función estética cuando llega a los centros sociales (que tiene dinero) y la mayor parte de la gente se esfuerza por sacar (o inventar) su ascedencia humilde, por tanto se olvida completamente el sentido que le da su emisor (que se están aprovechando de él).

Y parte de verdad, siempre hay en ello. Mientras que para pagar un alquiler la mayor parte de la gente tiene que dedicar 5 de sus 8 horas diarias del dinero de su trabajo. La mayor parte de gente que pulula por los centros sociales, si le dedica una hora a la semana a mejorar el espacio lo hace esperando recibir al menos 8 horas de alagos por su gran servicio a la comunidad. Si quieren pueden hacer el paralelismo con los enlaces sindicales, y verán que las reticencias que les tienen muchos trabajadores son igual de parecidas.

Y así los centros sociales se convierten en los lugares desde donde se proyecta la información que tiene que salvar al mundo. Olvidando completamente todo el imaginario colectivo que constituye el siglo XX. Olvidando las propias premisas de la izquierda (que el conocimiento sin experiencia no es nada). Si no compartimos la experiencia colectiva con la gente, jamás podremos comunicarles nada, y para ello es sumamente importante que nuestros problemas sean comunes. No puede ser que un profesor universitario que cobra 3000 € al mes, haga o no haga trabajo, le diga a nadie lo que tiene que hacer o que pensar. Está claro que todos tenemos que arriegar algo, y ya va siendo hora de que la lucha sea de calidad y no una cuestión de jóvenes que no tienen nada más que hacer.

No puede ser que construir algo en un centro social suponga más trabajo y más dificultades que contruirlo en un centro cívico, y que lo más que puedas ir a hacer a un centro social, sea elucubrar castillos en el aire y hablar. Las alternativas las tenemos ahí mismo. No son tan difíciles de conseguir, sólo hay que quererlo de verdad y trabajar de verdad en ellas, y no sólo hablar y decirles a los demás lo que tienen que hacer.

Está claro, que lo que en un principio sirvió para emancipar al mundo, es lo que hoy sirve de excusa para esclavizarlo. Que los callos en las manos son cosas que también se tienen que compartir.

diumenge, 14 de març de 2010

El alago como fuente de mediocridad

Recordo un llibre d'anglés que tenia un amic de petit. El primer tema, com en el 99% d'aquests llibres és dir hola i com estàs. Però està clar que un llibre editat sota el segell Disney no es podia contentar amb un simple aprenentatge lingüístic i carregava les tintes en el to moral, ja en la primera pàgina.

"How are you? I'm fine thanks. Como estás? Bien, gracias. - siempre hay que decir bien, puesto que es de mala educación agobiar con los problemas a los demás".

La negativitat ens és prohibida. Dir no, és en certa mesura una aberració. La construcció social correcte es basa en dir sempre sí. Sempre hem de ser amics, hem de dur-nos bé. Tot està sempre bé i és molt harmònic. És el que en coneixem com a bonrollisme.

La construcció del sí ve per tant definida de forma omniscient per una mena de norma moral en la que no s'ha d'ofendre, ni preocupar, ni alterar ningú, i ja de retruc l'ordre establert. Sempre ens agrada allò que fem, per que si no ens agradés per que nassos ho hem fet? Acceptar que ens agrada falsament és més sencill que acceptar que ens hem equivocat. Hi ha gent que només llegeix les crítiques possitives diuen.

El no és per tant l'escena de lo aberrant. Si no es pot acabar destruint la psique d'algú i desmoronant-lo. Tot és ensucrat i tot t'ha d'agradar, si no, no ho facis. Les crítiques negatives no són agafades com a forma de superació, si no com a que qui les emet és un perturbat.

No hi ha esperit de superació, fer les coses a mitges és aprobar (treure un 5). Quan en canvi només demostra que en sap de la matèria i la domina aquella qui en treu un 10. A partir d'aquí tot és excel·lència. Diuen els shifu xinesos que els europeus som com fantasmes que no entenem allò que fem, que mentre tingui la forma ja ho donem per vàlid. Mentre que els veritables mestres en qualsevol art saben que només necessiten un sol moviment per arribar a l'excel·lència.

I és així com no podem dir que no a aquells que són dels "nostres" i en canvi resulta de lo més senzill dir-ho a aquells que són dels "altres". I així cada cop que ens trobem amb alguna cosa que està mal feta i la donem per bona perpetuem aquesta mediocritat en la que tot val. L'exigència es torna en atac, i l'excel·lència no té cabuda en un món tan superficial.

Mentrestant tot això serà interpretable pels amics de la posmodernitat més acèrrima que han trobat en aquesta ideologia la base per justificar la seva mediocritat i la propera subvenció per a una ralleta més.

dilluns, 8 de març de 2010

Esto solo lo arreglamos entre todos

Extraido de la lógica que se va imponiendo en los manuales de buena conducta empresarial, llega una campaña viral pagada y financiada por los de siempre. Una suerte de pactos de la Moncloa, pero en versión perversa. Así como el primero en el '77 tenía a miles de trabajadores en las fábricas i muchas más personas en las associaciones de vecinos/as que hicieron posible hasta cierto punto, ese cambio. En esta ocasión la identidad de los que han sufrido la dictadura capitalista de los últimos años es difusa, poco unificada, y menos aún organizada.

Ni los movimientos sociales, ni las associaciones de vecinos, ni grupos autónomos, ni ONG's hemos sabido ser parte de la población. Somos más bien un ente a parte que mira por encima del hombro constantemente al resto (supuestamente no organizados, o mal organizados) y por ello ahora la solución al conflicto, la crisi, se plantea des de su lado. Quiero decir que apate de las soluciones autónomas, que me gustan mucho, no hay capacidad negociadora a nivel macro.

Los manuales que se dan en la formación profesional para adolescentes de 16 años no han cambiado un ápice a la época de Napoleón (la revolución liberal francesa) con su célebre frase "dentro de cada mochila hay un general". Ahora es, dentro de cada uno de vosotros hay un emprendedor con una multinacional por crear. Teneis que asumir el riesgo, montar una pequeña empresa con idea de futuro que irá creciendo si haceis lo que teneis que hacer y finamente montareis un holding impresionante con tentáculos en los 5 continentes. Que eso se lo digan a los estudiantes de ESADE (como Jodi Hereu, por ejemplo) pase, pero a chavales de barriada que están estudiando un grado medio es como mínimo para denunciarlo.

Y este es el espíritu preponderante. Todos somos iguales, hay libertad de mercado igual para todas, y todos tenemos las mismas posibilidades. Ahora viene una época en la que se abren oportundades para todos y hemos de apovecharlas, asumir los riesgos y no quedarse rezagados en lo mal que lo pasamos ayer. Pedid un crédito (más), salid a la calle y generad riqueza con ello, sólo hace falta que esteis despiertas y no desperdicieis la ocasión que pasará delante de vuestras narices. Ya que la alternativa a ello es quedaros en casa mirando al ayer y deprimiros y ser unos parásitos sociales, y que la gente y la prensa pase de vosotras.

Es el momento en el que ser historiador está mal visto. Al fin y al cabo si no están de tu lado suelen ser un poco incómodos, no Rita? Es el momento en el que la memoria puede jugar un papel importante. Ya que recordar y mirar al ayer no es quedarse en casa a deprimirse, si no la tasa de suicidios entre los historiadores sería altísima.

Y es que hay que recordar que todo este interés desmesurado a que no miremos al ayer y a que asumamos los riesgos que nos depara el futuro tiene una base my repetida históricamente. Las empresas multinacionales por muy bien que funcionen jamás tendrán tanta creatividad, originalidad y adaptabilidad al medio como el conjunto de la gente. Pero si esa gente trabaja para otros, normalmente se guardará unos ases en la manga. Y la manera de que no se guarde esos ases en la manga es que sea el dueño de la iniciativa. Lo único que hay que controlar es como poder absorberla una vez haya llegado a crecer, o como hundirlas a todas si es que de repente son demasiadas y la libertad de mercado empieza a hacerse efectiva, crisi bursátil.

Quien no mira al pasado está condenado a repetir los errores. Por tanto, el mensaje que nos dan no es lo equivocado, para mi está claro, hemos de montar empresas, que haya el peligro de que nos utilicen no quiere decir que no aceptemos la partida, lo que para jugar la partida hemos de haber analizado bien antes todos los movimientos de nuestros adversarios y poderlos tener bien clarito en nuestro imaginario para identificar el nosotros y el ellos.

En momentos como este la polarización política es necesaria.

dilluns, 8 de febrer de 2010

Nada nuevo bajo el sol. Cerrando filas

Cerrar filas es un concepto muy usado para definir actos injustos pero que mantienen la cohesión del grupo. De hecho muchas veces yo creo que aunque injustos, son necesarios. Aunque de ahí a reinventar la realidad hay un paso que cuesta poco de dar.

La táctica típica del marxismo-leninismo, de hecho se centra en ello como premisa de principios sobre la que gira el resto. Y es una táctica muy recurrente en todas las categorías laborales que todavía contienen su parte estamental, colegiados, gremios, paŕrocos, y sobre todo profesores universitarios.

De hecho es una táctica que engloba un sentido de justicia propio. Lo que quiere decir, que o se considera que la justicia actual está bien para los demás, pero la realidad interna de nuestro grupo, necesita de legislaciones especiales o propias y aquí ustedes no tienen que entrar. O directamente se está en conflicto con la forma de entender la justicia que prepondera.

Situaciones extraordinarias, necesitan medidas extraordinarias. Pero cuales son esas situaciones? que llega a deteminar que se salten las normas por que ese hecho lo vale? Los colegios profesionales defienden a sus profesionales en pro de que la seguridad que ofrecen ayude a que profesiones fácilmente criminalizables o elogiables, tengan un cojín de respaldo. Enfermeros y doctoras se enfrentan diariamente a la muerte de los demás, lo que puede ocasionar acusaciones muy desequilibradas por lo emocional del tema. Los gremios intentan asegurar la calidad y la profesionalidad frente a intrusismos que bajen la calidad y el prestigio de sus compadres. Los párrocos necesitan que alguien les encubra sus 3ooo violaciones demostradas en una década. Y los profesores universitarios suelen reclamar nuevos adeptos que cada día sepan un poco menos, y que no tengan ni un mínimo de nivel para contradecirles, no Jordi Pomés.

Pero cuando hablamos de cerrar filas confrontativamente es por que se quiere cambiar el marco de legalidad. Y en momentos de crisis es cuando se tiende más a buscar apoyos en "los tuyos".

La CEOE lo tiene clarísimo y así lo demuestra siempre. Siempre se ha dicho que los empresarios son el grupo con más consciencia de clase que se conoce. Otros grupos tienden a juntarse según haya sido su experiencia previa, con quien haya construido ese "nuestros". En Madrid la gente se agrupa en patrullas ciudadanas en un barrio para que no toquen a los migrantes, ni a las personas de la calle, mientras que en Italia y en otros pueblos de España ese juntarse es precisamente contra los inmigrantes y para proteger la propiedad privada.

Los democrátas más acérrimos son aquellos que verán ambas manifestaciones de patruya ciudadana como una aberración. Que necesitan estar legítimando siempre el estado y su supuesta paz social. Pero esa paz social es completamente fictícia, siempre queda alguien fuera, lo que el imaginario que genera la democracia genera que los que se quedan fuera es por que quieren. Xavier Sala Martí dirá que los paises del 3r mundo no son más ricos por que no son capitalistas (curiosamente el capitalismo se basa en el libre mercado, y los paises del 1r mundo son los que más aranceles proteccionistas tienen). Los 5.000.000 de muertos en el Congo se nos explican por la crueldad innata de los salvajes Utus i Tutsis, y no por el hecho de que las grandes corporaciones europeas estén pagando milicias para obtener el monopolio del Coltan.

Una representación visual fantástica la vamos en Die Welle (la ola). Durante el período de libertad el acoso sistemático a los más débiles es muy fuerte y en la realidad no siempre es tan visible como para ser percibido.

La cooperación y la competencia no son excluyentes. De hecho son lo mismo. La decisión real es donde ponemos la franja divisoria. Los nacionalistas la pondrán en el color de la piel. Los marxistas en la clase social, ... Y es que hemos de comenzar a generar esa línea divisoría para que no nos confunda.

diumenge, 31 de gener de 2010

De las llaves a las cerraduras. Fòrum social Català

Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Fòrum Social de Catalunya. Tot un desplegament al centre de la ciutat que no pot deixar indiferent a ningú dels moviments socials.

El programa com de costum ha estat bastant complert i té molt d'engrescador, però finalment me'n he anat bastant decepcionat com altres anys. És un d'aquests events pels quals t'has d'organitzar molt bé i anar-hi amb un grup ample per tal de poder assistir o tenir una impressió una mica més generalitzada.

De tota manera la impresió és un tant contradictòria. Els moviments socials o "esquerra extrasistèmica" o com es diguin (a partir d'ara mmss) són capaços de generar una guerra si algú es posiciona a favor de les classes magistrals, però en canvi encara no han trobat un altre manera de fer les xerrades - debats - tallers, més que la clàssica exposició unidireccional amb torn obert al final (si es que el problema no és la forma, si no el fet de que qui està a la tarima sigui de la teva corda o no ho sigui).

També la major part dels debats estan molt marcats per la diplomàcia, exposicions someres que eviten el conflicte per tot arreu, a partir de sempre tirar les culpes de tot lo dolent a l'estat, l'FMI, o qui sigui. La mateixa retòrica de tot arreu, per la que "nosaltres" (sigui qui sigui aquest nosaltres) sempre ho fem tot bé. No és una declaració en favor de convertir l'espai en un quadrilàter, és més aviat la necessitat de no estar amagant constantment els problemes, i trobar maneres de no invisibilitzar-los sense tenir que fer un psicodrama de tot plegat.

De fet al final tot és com un casual day en el que les relacions ja estan viciades d'abans i tot. I que tot i que en tot moment es parli de com anar endavant, és millor que no provis d'aplicar-ho realment ja que qualsevol crítica serà entesa com una distonia imperdonable. El simple fet de que t'asaltin unes hosteses amb un gran somriure i una etiqueta identificativa al meu parer marca molt.

El que alguns considerem com a motor, el conflicte, les diferències d'opinions, es minimitza en favor d'un bon sabor de boca en el que tot ha sortit bé.

dijous, 21 de gener de 2010

Frontera sur. Noves olors a St. Pere

Una nova flaire envaeix els carrers del barri St. Pere i Sta. Caterina. Fa poc que s'ha instalat i ja comencen a expandir-se.

És una zona on la successió de nouvinguts i diferents comerços s'han sobrepossat. Quan els meus pares eren joves treballaven a les botigues de majoristes de roba que en aquell moment col·lapsaven el quadrant que hi ha entre Urquinaona i Arc de Triomf. De 10 anys ençà aquelles botigues han deixat pas a unes de nova fornada regentades per xinesos. Anexionant un troç d'Arc de Triomf és el que s'ha vingut en anomenar Barri Xinés actualment (anteriorment barri de Màgic), degut a la proliferació de botigues de bolsos en un moment, botigues de vagateles, y actualment les tan esmentades perruqueries amb suposat "final feliç".

Curiosament abans de l'invasió xinesa ja es practicava àvidament el Go. I fins i tot el bar Mariona, actualment regentat per xinesos acollia en el seu altell el Club Magic i a les seves taules de terrassa s'hi jugava al go tots els caps de setmana. Aquest bar, com la majoria que han passat a ser regentats pels xinesos no han canviat la seva fesonomia, i seguiexen oferint la mateixa varietat porcina que antigament. Però, d'entre tots aquests comerços jo hi destacaria una petita perla que va sorgir fa uns anys dins de les runes del bar on els meus professors d'institut feien les seves copetes entre classe i classe. Un bar on veus la televisió en xinés, i cuinen mejar xinés sota l'aspecte d'un bar dels de tota la vida, i que no té res a veure amb el menjar d'un "xino" dels que estem acostumats.

D'altre banda els altres que es van instal·lar primer en els negocis de la hosteleria van ser els àrabs. Els shawarmes no es van fer molt populars en aquest punt de Ciutat Vella, però sí en canvi ho han fet a la banda del carrer Carders. L'altre negoci en el que han sobresortit pluralment en tota la ciutat es el dels petits supermercats d'alimentació, on a cada cantonada has de sortejar la temptació de gastarte l'euro que et queda a la butxaca en una cervesseta, uns dolços, ... Els forns àrabs van començar a existir fa molt de temps, però ara despunten amb una nova oferta de pa autòcton, amb noms tals com "xapata del pirineu" que no té res a veure amb els forns suposadament catalans "d'estètica de tota la vida" del carrer comptal, on pots adquirir pa sense ànima pel preu del caviar. En canvi, les noves fleques àrabs abaixen els preus d'un dels productes que en els últims deu anys s'ha encarit proporcionalment més que el tabac, i ho fan amb un nivell de qualitat molt més alt.

Curiosament aquests nouvinguts son els que percebem com a tals, i els que aixequen ampolles davant la pèrdua del nostre status quo. En canvi comerços que abans no existien i que ara sí com la Sirena, l'Starbucks, el Fres & Co, les tavernes irlandeses, ... ni els percebem com a canvi, ni ens adonem de que hi havia allà abans.

Per als que hem de soportar aixecarnos cada diumenge amb el so de la gralla i els 8 avis que ballen sardanes davant de la catedral estem molt agraïts que hi hagi gent que vingui de fora i ens portin nous reptes y noves flaires. Al contrari del que pot semblar des de fora, una "avinguda Dropsie" la quotidianeitat està plena d'alegries.

diumenge, 17 de gener de 2010

Nada nuevo bajo el sol. La utopía moral

De entre tanta paranoia distópica siempre hay aquellos grupos que siguen enarbolando que las utopías siguen en pié. Que llegará un mañana pleno de abundancia, en el que la abundancia nos eliminará todos los problemas. Así dicho en abstracto está muy bien, pero es que hay " supuestas utopías" cumplidas que consideran cosas como que la homosexualidad es un problema.

En este punto se sitúan muchos grupos entre los que cabe destacar Zeitgeist y su amplio despliegue mediático por internet. A mi personalmente su capacidad de absorción y medios me recuerdan un poco a los principios de la UCE. Si nos fjamos en lo que nos relataron dos tertualianos de la célula de Zeitgeist Barcelona su utopía revolucionaria se basa en construir una nueva sociedad en la que todas las cosas serán más perfectas ya que trabajaremos menos, porque trabajarán las máquinas por nosotros y tendremos más tiempo.

Lástima que lo físicos no se dediquen más a revisar las teorías políticas de sociólogos y filósofos, ya que éstos no entienden de límites reales. Pongamos un solo dato, en el mundo conviven unos 7 billones de personas, de las cuales los euopeos somos de los que estamos mejor posicionados en el ranking de riqueza. Entonces si intentamos llegar a una sociedad más justa; ... ¿a los europeos nos tocará trabajar más o trabajar menos?

Creo que la respuesta es evidente. El principal error de las utopías es que se han situado siempre en el plano material, y se sigue usando el mismo tópico. Pero la utopía no es una cuestión material, seguramente no nos traerá una vida mejor. La utopía sólo tiene sentido, por tanto, en un plano moral. Así pués, sin el aliciente de una supuesta vida mejor no parece que tenga ningún sentido. O nos hacen creer que no tenga ningún sentido. La manumisión de los esclavos no fue una cuestión económica. Fue una cuestión moral. De hecho el sistema esclavista del sur era más rendible que el basado en mano de obra libre (eso de libre también es muy cuestionable).

No se trata de vivir en una sociedad a la que se le han erradicado los males, "al no haber desigualdades no habrá crímenes". Si de repente nos encontramos con una sociedad en la que todo está marcado de antemano, por muy bucólico que sea, estaremos en una cruel distopía, la mente humana es impredecible para lo bueno y para lo malo.